Interna

  • kompletní interní vyšetření, předoperační vyšetření
  • EKG
  • Tlakový Holter